Aromaterapeuttiset hieronnat ja hoidot

Hoitohuone/ Hyvinvointikeidas

UMG- Wellness-hoidot 

 

Kokonaisvaltaisen  hyvinvoinnin edistämiseen 

erikoishierontojen ja 

luomusertifioitujen  kotimaassa kehitettyjen täsmätuotteiden avulla.

 

Näistä hoidoista helpotusta niin niskavaivoihin,

kehon jumeihin, jännitys- ja kiputiloihin kuin

rentoutumista ja hemmotteluakin hektiseen arkeen.

 

 

Hinnasto

 

Stressiniskahoito 52e/45min

Kasvolymfa 58e/60 min ( sis. Käsihieronnan )

Jalkaspa 54e/60 min

Selluliittihieronta 56e/45 min

Vartalohieronta 62e/60 min

( Hinnat sisältävät alv 24% )

 

( Huomiona, että hierontaöljyjen sisältämien eteeristen öljyjen vaikuttavuuden vuoksi hoitotuotteita ei suositella raskaanaoleville, imettäville äideille, vauvoille, päihdeaineiden kanssa samaan aikaan, syöpää sairastavalle tai sädehoitoa saavalle.

Jo parantuneen syövän yhteydessä hoidettavan on hyvä keskustella lääkärinsä kanssa wellness-hoitojen käytöstä yhdessä eteerisiä öljyjä sisältävien hoitotuotteiden kanssa.

Hajuallergiset reagoivat yleensä synteettisiin tuoksuihin. Astmaatikot sietävät yleensä myös hyvin eteerisiä öljyjä sisältäviä tuotteita. Tarvittaessa testi.)

 

 

Ihmistaimen matka alkaa

Vyöhyketerapeuttinen

vauvahieronta 38e/30min

(haastattelu n.10 min ja hoito 30min)

 

Vyöhyketerapia on vanha hoitomuoto, jolla

voidaan täydentää peruslääketiedettä.

Kehoa hoidetaan heijastepisteiden kautta

ja näin edistetään kehon hyvinvointia.

 

Hoidon avulla helpotetaan kehon jännityksiä

ja tukoksia. Vyöhyketerapia auttaa kehoa itseään

palautumaan erilaisista häiriötiloista.

Hoidossa tehdään sekä vauvahierontaa että

vyöhyketerapiaa. Hierontatuotteena käytetään luomukookosöljyä.

 

Avuksi mm.

 • unirytmin hoitamiseen

 • särkytiloihin

 • koliikki-vaivoihin

 • korvatulehduksiin

 • flunssakierteisiin

 • allergioihin

( Hoitoa ei suositella kuumeisena, tulehdustiloissa, antibioottikuurin aikana, tai jos iho on infektioitunut. Rokotusten jälkeen on hyvä pitää 2-3 pv väliä- vaikuttaa suolistoon )

 

 

 

Shiatsuhoito 48e/60 min

Shiatsu on kokonaisvaltainen kehon hoitomuoto. Se pohjautuu perinteiseen kiinalaiseen akupainantaan, jolla hoidetaan kehoa meridiaanisten akupisteiden kautta.

Shiatsulla hoidetaan mm.

 • stressiä

 • kiputiloja

 • unettomuutta

 • päänsärkyä, migreeniä

 • selkäkipuja

 • ruuansulatusvaivoja

 • vaihdevuosivaivoja

Shiatsuhoito tehdään patjalla vaatteiden päältä.

( Hinnat sisältävät alv 24% )

 

 

 

Kotipalvelua

 

Tuomaan valoa arkeesi.

Monipuolista matalan kynnyksen palvelua vauvasta varttuneemmalle väelle.

Vastasyntyneiden  perheille varhaista tukea ja ohjausta.

Lapsiperheen työ-opiskelu ym. tilanteisiin avuksi.

Apua esim. voimavarojen uudelleenlöytämiseen yhdessä vahvistamalla arjen hallintaa.

 

 

 

Hinnasto

 

Kotipalvelu ja

 

Kodinhoito

 

Vauva- ja lapsiperheet 26e/h

( iltaisin klo 18.00 jälkeen/lauantaisin 28e/h)

 

Ikäihmiset 26e/h

( iltaisin klo 18.00 jälkeen/lauantaisin 28e/h )

 

Muut avuntarvitsijat 26e/h

( Iltaisin klo 18.00 jälkeen/ lauantaisin 28,00e/h ) 

 

Palvelu tarjotaan arvolisäverottomana sosiaalipalveluihin kuuluvana tukipalveluna. Sinulla on mahdollisuus hakea palvelusta kotitalousvähennystä 50%.

Tutustu osoitteessa: www.vero.fi

Palveluntuottaja on tehnyt yksityisenä sosiaalipalvelujen tukipalvelun tuottajana ilmoituksen kaupungille ja toimittanut kotipalvelusta Valviran omavalvontasuunnitelman.

Kotipalvelusta laaditaan asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma.

 Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.( vero.fi )

                    

Kotipalvelu vauva- ja lapsiperheet

Vauva- ja lapsiperheille

 

 • Varhaista tukea raskauden aikana ja vastasyntyneiden perheille  apua vauvaperheen arkeen jo tilanteeseen kun kotiudutaan pienokaisen kanssa sairaalasta.

 • Perheen muiden lasten hoitoa esim. synnytyksen alkaessa/sairaalassaoloaikana

 • Sairaan lapsen hoito

 •  Lasten hoito vanhempien esim.   iltaopiskelun tai työjärjestelyjen   ajan 
 •  Lasten hoitoa vanhemman   asiointikäynnin  ajaksi
 • Apua ja ohjausta perheen arjessa ja kodintöissä.
 • Haastavat tilanteet

 

 Kaikki palvelut saatavilla sekä kantakaupungin alueelle että maaseudulle. (Matkat sisältyvät hintaan. )

 

 

 

 

 

 

Seniori-ikäisille 

 

konkreettista kotiapua                  

 • Kotityöt; siistimiset, ruuanvalmistus ym.

 • Kauppa- ja muut asiointikäynnit

 • Ulkoilut

 • Hygienianhoito

 • Sosiaalinen kanssakäyminen

 • Netti-ja kännykkäneuvontaa

 •  Juhlavalmisteluapua ym.

 

Muut avuntarvitsijat, joiden toimintakyky on alentunut esim. operoinnin vuoksi, avuksi esim. kaupassakäyntiin, koiran ulkoilutukseen, kotitöihin jne.

 

Kaikki palvelut saatavilla sekä kantakaupungin alueelle että maaseudulle. (Matkat sisältyvät hintaan. )

Vaitiolovelvollisuus

Palveluntuottaja/ työntekijä on  sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen. 

Vaitiolovelvollisuus 15§

 

Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan toimeksiannosta tai sen lukuun taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta muuta johdu. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta itseään.

 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muitakin kuin häntä itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asiakkaan tiedonsaantioikeus on perustunut.