Kotipalvelua ja kodinhoitoa - Salo sekä lähialueet

Kotipalvelua ja kodinhoitoa tuomaan valoa arkeesi.

Monipuolista matalan kynnyksen palvelua vauvasta varttuneemmalle väelle. Vastasyntyneiden perheille varhaista tukea ja ohjausta.

Lapsiperheen työ-opiskelu ym. tilanteisiin avuksi.

Apua esim. voimavarojen uudelleenlöytämiseen yhdessä vahvistamalla arjen hallintaa.

Hinnasto Kotipalvelu ja kodinhoito

Vauva- ja lapsiperheet 30e/h

(iltaisin klo 18.00 jälkeen/lauantaisin 32e/h)

 

Ikäihmiset 30e/h

(iltaisin klo 18.00 jälkeen/lauantaisin 32e/h)

 

Muut avuntarvitsijat 30e/h

(iltaisin klo 18.00 jälkeen/ lauantaisin 32e/h)

 

Kotisiivous 32e/h (iltaisin klo 18.00 jälkeen/ lauantaisin 34e/h)

 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kotipalvelu vauva- ja lapsiperheet

Varhaista tukea raskauden aikana ja vastasyntyneiden perheille apua vauvaperheen arkeen jo tilanteeseen, kun kotiudutaan pienokaisen kanssa sairaalasta.

 

Perheen muiden lasten hoitoa esim. synnytyksen alkaessa/sairaalassaoloaikana.

 

Sairaan lapsen hoito

Lasten hoito vanhempien esim. iltaopiskelun tai työjärjestelyjen ajan.

Lasten hoitoa vanhemman asiointikäynnin ajaksi.

Apua ja ohjausta perheen arjessa ja kodintöissä.

Haastavat tilanteet.

Ikäihmisille konkreettista kotiapua

Kotityöt: siistimiset, ruuanvalmistus ym.

Kauppa- ja muut asiointikäynnit

Ulkoilut

Hygienianhoito

Sosiaalinen kanssakäyminen

Netti-ja kännykkäneuvontaa

Juhlavalmisteluapua ym.

Muut avuntarvitsijat,

joiden toimintakyky on alentunut esim. operoinnin vuoksi:

Avuksi esim. kaupassakäyntiin, koiran ulkoilutukseen, kotitöihin jne.

Tilattavissa arkisin klo 08.00-18.00

Aikaisemmat aamut, illat ja lauantait sopimuksen mukaan.

 

Nancy Sirkiä

P. 044-977 6586

wellness.ilonkiulukka@gmail.com

Tai lähetä viesti Yhteystiedot -sivulta

 

Hyvinvointikeidas

Vilhonkatu 23, Salo

 

y-tunnus: 1632202-0

Palvelu tarjotaan tukipalveluna.

Sinulla on mahdollisuus hakea palvelusta kotitalousvähennystä 50%. Tutustu osoitteessa: www.vero.fi

 

Palveluntuottaja on tehnyt yksityisenä sosiaalipalvelujen tukipalvelun tuottajana ilmoituksen kaupungille ja toimittanut kotipalvelusta Valviran omavalvontasuunnitelman.

 

Kotipalvelusta laaditaan asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma.

 

  Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

 

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (vero.fi).

Vaitiolovelvollisuus

Palveluntuottaja/ työntekijä on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen.

Vaitiolovelvollisuus 15§

 

Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.

 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan toimeksiannosta tai sen lukuun taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta muuta johdu. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta itseään.

 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muitakin kuin häntä itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asiakkaan tiedonsaantioikeus on perustunut.